«Aidat»: alles over maandelijkse kosten voor onderhoud van voorzieningen in het wooncomplex

Na het kopen van een woning in één van de wooncomplexen in Turkije komt men een belangrijke term 'aidat' tegen. Dus wat betekent 'aidat' precies?

'Aidat' is een maandelijkse betaling voor onderhoud van het wooncomplex. Alle bewoners moeten het betalen, ongeacht of ze permanent in hun appartement verblijven of niet. Betaling van 'aidat' wordt geregeld door de Turkse wet op condominiums volgens welke de hoogte van de betaling wordt vastgesteld op de vergaderingen van de eigenaren.


Wat bepaald de 'aidat'?

Hoe meer de infrastructuur van het wooncomplex is ontwikkeld, hoe hoger de kosten en maandelijkse betaling zal zijn. Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit de salarissen van het personeel dat op het terrein en in het complex werkt. Als het complex klein is, kan er slechts één conciërge ('kapıcı' in het Turks) bewerkzaam zijn. De conciërge zorgt ervoor dat het grondgebied van een complex en gangen schoon zijn, fonteinen en zwembaden functioneren naar behoren, groen gebied is aangelegd, enz. Bewoners kunnen hem altijd om hulp vragen als zich een probleem voordoet dat verband houdt met het complex. Uiteraard is één conciërge niet genoeg om voor een groot complex te zorgen. Dan wordt er meer personeel aangenomen. Het kunnen receptionisten, tuiniers, beveiliging, huishouding, chauffeurs, enz. zijn. In het gunstigste geval zullen de arbeidskosten hoger zijn en zal 'aidat' ook hoger zijn.


De volgende grote kostenpost is de infrastructuur van een complex zelf. Verlichting van het gebied, water in het zwembad, producten voor het zwembad, opwarming van de sauna en hamam, bediening van de bowling en bioscoop, etc. Het kost allemaal geld. Infrastructuur van een vijfsterren woonpark complex is niet alleen een gelegenheid om van vakantie te genieten zonder het complex te verlaten, maar het is ook een extra kostenpost die men moet overwegen. Bovendien zijn er extra kosten zoals bijvoorbeeld afval collection, die ook oplopen tot de totale prijs van 'aidat'. Zodra de totale kosten van het onderhoud van een wooncomplex zijn gedefinieerd, wordt deze gedeeld door het aantal appartementen in het complex.


Velen kunnen denken, waarom 'aidat' betalen in perioden dat men niet op het complex verblijft? Heel eenvoudig, stel u voor dat de meeste bewoners alleen in de zomer in hun appartementen verblijven en niet betalen voor het onderhoud van het complex in de winter. Wat zou er dan gebeuren? De tuinen zullen vergaan en dan heeft men hogere herstel kosten. Zwembaden zullen groter onderhoud vereisen. Het complex zal in verval raken en herstel zal veel gaan kosten. Bovendien, bent u ook van plan uw appartement in het laagseizoen te bezoeken, dan zal u zeker een trieste scène te wachten staan en is het jammer dat u niet van de infrastructuur kunt profiteren waarvoor u betaald heeft. Daarom is het zo belangrijk dat alle huurders maandelijks correct 'aidat' betalen. Zo kunt u het hele jaar door genieten van een goed onderhouden complex en rekenen op volledig functioneel voorzieningen.


Wie berekent de maandelijkse servicekosten en doet het beheer van het complex?

Alle oficiele eigenaren hebben het recht om deel te nemen aan het beheer van het complex. Regelmatig worden vergaderingen voor alle eigenaren georganiseerd in het complex. Informatie over geplande vergaderingen wordt op het prikbord geplaatst en per post verzonden. Indien men een vergadering niet persoonlijk kan bijwonen, kan een ander eigenaar bevoegdheid geven door een volmacht. Beslissingen worden genomen door middel van stemming.


Alleen op de algemene vergadering van eigenaren kan een beslissing genomen worden over de hoogte van 'aidat', evenals het bestuur en de kosten. In kleine complexen waar de meerderheid van de eigenaars permanent verblijft, wordt gewoonlijk één van de meest initiatiefnemende bewoner gekozen als manager van het complex. Maar bij grote residentiële complexen en vooral bij de complexen waar veel buitenlanders wonen, wordt het beheer van het complex toevertrouwd aan een professioneel bedrijf dat opereert op basis van een ondertekend contract. Dit verhoogt de kosten maar maakt het leven van de inwoners veel gemakkelijker. Als een beheermaatschappij voor het complex zorgt, levert het bedrijf op de jaarvergadering rapporten over de uitgaven. Op basis van de verstrekte informatie wordt besloten of 'aidat' ongewijzigd moet blijven of dat het nodig is om de omvang aan te passen. Alle deelnemers ondertekenen een protocol aan het einde van de vergadering.


Dus, de 'aidat' is een belangrijke betaling die nodig is om het complex in een uitstekende staat te houden. De hoeveelheid van 'aidat' is afhankelijk van een aantal van de hierboven genoemde factoren en medeeigenaren kunnen ook mee beslissen hierover door aanwezig te zijn op de algemene vergadering.


Het kopen van onroerend goed in Turkije is gemakkelijk en veilig met Summer Home Real Estate. Wij voorzien u van alle belangrijke informatie voor het kopen, en blijven u ook steeds helpen na de aankoop!